Om bi- og hvepsestik
Forhandlere
Forside
 

Bee-Patch - en dansk opfindelse
Bee-Patch er et danskejet firma, der har udviklet plastret til behandling af bi- og hvepsestik. Allerede i 2006 fik ejeren, Martin Wenckens (cand.scient, Ph.D), ideen med at indbygge en sukkerknald i et plaster. Altså det gammelkendte husråd i den moderne og praktiske udformning.

En såre enkel løsning på et dagligdags problem i sommer- månederne. Men mange gange er det den enkle idé, der er den bedste. Efter et par års udviklingsarbejde har han indleveret patenter på ideen, for på denne måde at sikre og opretholde de virksomme egenskaber af plastret. Plastre med den specielle virkning både at trække giften ud af huden og i meget stort omfang såvel dulme smerte som hævelsen, findes i dag ikke på globalt plan. Der er altså tale om en ”Verdensnyhed”.

Testet på Rigshospitalet
For at sikre en offentlig godkendelse – og dermed berigtigelse af plastrets egenskaber – gennem klinisk afprøvning, gennemgår det test for certificeret "Proof-of-Concept". Ledende specialister i Danmark på dette allergiområde blev kontaktet. Allergiklinikken på Rigshospitalet i København udfører de relevante undersøgelser og test.

 

Det er første forsøg i Verden, der skal vise, om et plaster kan trække bigiften ud hos forsøgspersoner. Forsøget er godkendt af Videnskabsetisk Komité og Lægemiddelstyrelsen; og bliver udført i perioden februar - maj 2009. Resultaterne herfra vil naturligvis blive publiceret og anført på denne hjemmeside.

Bee-Patch til børn og voksne i hele verden
I sommeren 2008 besluttede Martin sig for at oprette sit eget firma, der har til opgave at få fremstillet og markedsført plastret. Plastret vil de kommende år blive markedsført World-Wide under navnet  Bee-Patch.

Til stor glæde – og lindring - for såvel børn som voksne, der hver sommer er så uheldige at blive stukket af bier og hvepse.

 
Forside | Om Bee-Patch | Kontakt
Copyright Bee-Patch 2008 | VIAH